Long Mỹ: Ra mắt các Đội hình thanh niên tình nguyện hè 2018

Căn cứ vào kế hoạch số 23-KH/ĐTN ngày 31 tháng 5 năm 2018 của Ban Thường vụ Thị đoàn Long Mỹ về việc tổ chức thực hiện Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm 2018.

Các đơn vị xã, phường các Đoàn trường, Đoàn ủy, Chi đoàn ban ngành đều rất tích cực trong việc triển khai các kế hoạch, lên lịch hoạt động và trong đó quan trọng hơn hết là thành lập Đội hình thanh niên tình nguyện, do thiếu lực lượng hỗ trợ từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyện nghiệp về đóng tại địa bàn, nhưng với những đoàn viên tiêu biểu, các đơn vị đã thành lập đội hình tại chổ để đảm bảo các công trình phần việc được đầu tư kỹ lưỡng, dài hơi, chất lượng hơn, tiếp tục là phong trào chủ đạo của Đoàn, khẳng định sức sống, dấu ấn của tổ chức Đoàn, của đoàn viên, thanh niên trong đời sống xã hội.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.