Long Mỹ – Lễ khai giang lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội cơ sở năm 2014

Vào ngày 23/6/2014, tại hội trường Ủy ban nhân dân thị trấn Long Mỹ, Ban Thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Long Mỹ khai giảng lớp tập huấn cán bộ Đoàn – Hội cơ sở năm 2014 cho 138 học viên là cán bộ Đoàn – Hội cơ sở trực thuộc trên địa bàn huyện.

Lớp tập huấn diễn ra trong 5 ngày từ ngày 23 đến ngày 27/6/2014 triển khai các nội dung trọng tâm trong như: Hướng dẫn phân tích chất lượng đoàn viên và ứng dụng công nghệ trong quản lý đoàn viên; thông báo tình hình biển đông; hướng dẫn quy trình kết nạp đoàn viên; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gắn với hướng dẫn cách làm hay trong nêu gương cán bộ đoàn; triển khai 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn; hướng dẫn mô hình sáng tạo trong học tập và tìm hiểu Mác lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; hướng dẫn kỹ năng múa hát, thực hiện cuộc vận động xây dựng giá trị hình mẫu trong thanh niên…

Qua đó đã trang bị kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Đoàn – Hội cơ sở. Từ đó nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ góp phần đẩy mạnh công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên địa bàn huyện.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.