Long Mỹ: Hơn 70 học viên được bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội cơ sở năm 2018

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Long Mỹ và Hội LHTN Việt Nam huyện phối hợp cùng Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đoàn – Hội cấp cơ sở năm 2018 cho hơn 70 học viên là Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, chi đoàn ngành và trường học trên địa bàn huyện, vào sáng ngày 10/9.

Trong 5 ngày, từ ngày 10 đến ngày 14-9, các học viên sẽ được triển khai những nội dung cơ bản của Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận của cách mạng Việt Nam; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên Việt Nam; đoàn viên phấn đấu trở thành lực lượng xung kích cách mạng góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; thanh niên Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập Quốc tế; triển khai thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận chính trị cho cán bộ đoàn; tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X và triển khai chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; nguyên tắc cơ cấu tổ chức và hoạt động của Đoàn – Hội, hướng dẫn thực hiện các loại hồ sơ sổ sách của Đoàn – Hội; hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác tổ chức của Đoàn; công tác nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trong thanh thiếu niên; triển khai các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về hội nhập Quốc tế và các hoạt động giao lưu hợp tác thanh niên Quốc tế, nâng cao năng lực tiếng anh cho thanh niên và hướng dẫn cách chụp ảnh, viết tin tuyên truyền trên mạng xã hội nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng hoạt động cho cán bộ Đoàn – Hội góp phần đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong tình hình mới.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.