Long Mỹ: Chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên

Ngày 15/3, Huyện đoàn Long Mỹ phối hợp cùng Trạm khuyến nông huyện triển khai Lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 50 cán bộ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn 05 xã Xà Phiên, Thuận Hưng, Thuận Hòa, Lương Tâm và Lương Nghĩa.

Tại đây, các cán bộ, đoàn viên, thanh niên được đại diện Trạm khuyến nông huyện triển khai một số nội dung liên quan đến tiến bộ khoa học kỹ thuật về mô hình trồng màu, giống, thu hoạch, bảo quản sau thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm cây trồng, vật nuôi, công nghệ mới,… phù hợp và hiệu quả đạt kinh tế cao tại địa phương, đơn vị. Đồng thời, giới thiệu các mô hình về trồng trọt, chăn nuôi đạt hiệu quả, các mô hình mới phù hợp với điều kiện thời tiết tại các đơn vị và có sản lượng cao.

Qua đó nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí và vai trò của chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, lợi ích và hiệu quả của việc ứng dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống tại đơn vị, địa phương. Tạo môi trường thuận lợi để phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên trong nghiên cứu và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.