Kiểm tra, giám sát công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018

Đoàn công tác do đồng chí Trương Minh Hoàng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn cùng các đồng chí đại diện văn phòng và các ban chuyên môn đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2018 tại 14 đơn vị trực thuộc tỉnh đoàn từ ngày 09/7 đến  ngày 13/7.

Đoàn kiểm tra làm việc tại các đơn vị

Đợt kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá kết quả chỉ đạo, tổ chức triển khai học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đoàn các cấp; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; việc cụ thể hóa chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu năm 2018 của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; công tác triển khai và kết quả thực hiện Tháng Thanh niên năm 2018; chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2018; công tác tổ chức xây dựng đoàn và công tác đoàn viên; giám sát công tác triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Qua kiểm tra, đồng chí Trương Minh Hoàng – Trưởng đoàn kiểm tra đã đánh giá cao về công tác chuẩn bị các nội dung kiểm tra, giám sát của các đơn vị; đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và định hướng cho các đơn vị một số nội dung cần triển khai triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.