Kiểm tra công tác Đoàn – Hội – Đội cuối năm 2013

Các đoàn tiến hành kiểm tra tại cơ sở với các nội dung như: kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết năm 2013 và các chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã giao từ đầu năm; kiểm tra việc thực hiện chủ đề năm 2013, điểm chỉ đạo toàn diện, mô hình mới, những công việc đột phá; Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới, công tác bồi dưỡng và phát triển đoàn viên, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng, kiểm tra hồ sơ sổ sách của Đoàn; chế độ sinh hoạt Chi đoàn; kiểm tra công tác thu, chi trích nộp đoàn phí của Đoàn các cấp, việc thực hiện quy chế đảng viên tham gia sinh hoạt đoàn phải đóng đoàn phí; nội dung thi đua của công tác Hội, Đội năm 2013; giám sát việc vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội trong thời gian qua; triển khai nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012 – 2017…
Thời gian kiểm tra từ ngày 04/11/2013 và kết thúc vào ngày 12/11/2013. Nhìn chung kết quả thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 của các đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu thi đua thực hiện đều đạt và vượt so với Nghị quyết năm đã đề ra. Nhiều công trình phần việc thanh niên được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, cấp ủy, chính quyền và các ngành đánh giá cao.

Kiểm tra Chi đoàn ấp

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.