Kiểm tra chuyên đề: công tác triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra, giám sát trong Đoàn và giám sát, phản biện xã hội năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; kế hoạch số: 69-KH/TĐTN-TCKT ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc kiểm tra công tác triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019.
Ngày 19 và ngày 20/3/2019 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Đoàn kiểm tra tiến hành Kiểm tra việc triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019 và kiểm tra công tác củng cố, kiện toàn Bí thư Chi đoàn ấp, khu vực tại các huyện, thị, thành đoàn. Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm ủy Ban Kiểm tra Tỉnh đoàn làm trưởng đoàn, cùng đại diện các Ban Chuyên môn Tỉnh đoàn.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chọn 04 đơn vị: huyện Phụng Hiệp, huyện Châu Thành A, thị xã Long Mỹ, thành phố Vị Thanh để tiến hành kiểm tra công tác triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2019.
Qua kiểm tra, nhìn chung các đơn vị được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền; sự phối hợp nhịp nhàng và tạo điều kiện của các ban ngành, đoàn thể; Công tác tuyên truyền giáo dục được các cấp bộ Đoàn tiếp tục quan tâm đúng mức và kịp thời góp phần làm ổn định tình hình tư tưởng thanh thiếu nhi tỉnh nhà; Nhiều hoạt động chào kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2019), các hoạt động hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2019 được tổ chức rộng khắp và có sức lan tỏa, mang tính tuyên truyền giáo dục cao.
Bên cạnh đó, tình hình triển khai các hoạt động trong Tháng Thanh niên ở các đơn vị còn một số hạn chế như: Công tác tổng hợp báo cáo của một số cơ sở đoàn còn chậm, nội dung hoạt động có thay đổi so với công việc đề ra; Kinh phí tổ chức còn hạn chế nên cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hiệu quả của phong trào. Chất lượng hoạt động của một số đơn vị chưa đồng đều.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.