Khai giảng Lớp tập huấn cán bộ Đoàn lực lượng vũ trang và Khối các cơ quan tỉnh năm 2013

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 05 ngày (từ ngày 23-27/9/2013) các học viên sẽ được tập huấn 3 nội dung lớn:
+ Phần lý luận chung: các học viên được học các chủ trương Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác Đoàn và phong trào TTN; triển khai Nghị quyết đại hội đoàn các cấp nhiệm kỳ 2012 – 2017; hướng dẫn cách tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục, cách tổ chức Hội nghị, Hội thảo, diễn đàn, tọa đàm.
Phần công tác tổ chức và nghiệp vụ: các học viên được hướng dẫn thực hiện hồ sơ sổ sách của Đoàn cơ sở và chi đoàn; hướng dẫn triển khai Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới theo 5 tiêu chí rèn luyện và 10 tiêu chí hành động; kỹ năng soạn thảo các văn bản của Đoàn; Nâng cao hiệu quả công tác sinh hoạt lệ chi đoàn; quy trình phân loại đoàn viên, chi đoàn và giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; công tác kiểm tra, giám sát theo quy định của Điều lệ Đoàn khóa X, nhiệm kỳ 2012 – 2017.
Phần kỹ năng: các học viên được học các bài múa, hát trong sinh hoạt tập thể của Đoàn; kỹ năng sinh hoạt tập thể; kỹ năng lều trại; kỹ năng phát biểu, dẫn chương trình.
Ngoài ra các học viên còn được tham quan học tập rút kinh nghiệm và tham dự buổi bế giảng lớp vào ngày 27/9/2013 tại tỉnh Đồng Tháp.

Đồng chí Đoàn Quốc Thật – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn cho biết “Tổ chức Lớp tập huấn lần này để từng bước chuẩn hóa và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn lực lượng vũ trang và khối các cơ quan tỉnh, từ đó làm cơ sở để giáo dục tuyên truyền và khuyến khích, động viên cán bộ đoàn viên thanh niên xung kích, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, đồng thời góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng đông về số, mạnh về chất, đảm bảo hoạt động mang lại hiệu quả thiết thực, đưa công tác Đoàn của đơn vị đạt kết quả vững mạnh toàn diện”.
Có thể nói đây là cơ hội để các học viên được giao lưu, học hỏi và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó các bạn được trau dồi, rèn luyện thêm các kỹ năng nghiệp vụ công tác Đoàn, góp phần đưa hoạt động, phong trào tại đơn vị mình ngày càng đạt hiệu quả cao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.