Lịch Làm Việc Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang

Lịch Làm Việc Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang

Lịch Làm Việc Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BTV
Thứ hai, ngày 18/02/2019
- 09h00’: Dự họp trực tuyến triển khai dự án Nền tảng dữ liệu bản đồ số Việt Nam. Điểm tại Bưu điện tỉnh Hậu Giang (Đ/c Dung, Thương, Khanh) (Ban Tuyên giáo chuẩn bị báo cáo).
- 13h30’: Dự họp thống nhất nội dung mẫu, cách thức cấp phát và quản lý thẻ công chức, viên chức khối Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Điểm tại phòng họp cơ quan Ban Tổ chức Tỉnh ủy (Đ/c Thương).
- 14h00’: Họp Giao ban. Điểm tại phòng họp Phòng họp cơ quan Tỉnh đoàn (Thường trực; Trưởng, Phó các ban chuyên môn Tỉnh đoàn).
Thứ ba, ngày 19/02/2019
- 08h00’: Tham gia công tác tuyển quân năm 2019. Điểm tại huyện Phụng Hiệp (Đ/c Dung) (02 ngày, từ ngày 19 đến hết ngày 20/02/2019).
- 08h00’: Tham gia công tác tuyển quân năm 2019. Điểm tại thị xã Long Mỹ (Đ/c Thương) (02 ngày, từ ngày 19 đến hết ngày 20/02/2019).
- 08h00’: Tham gia công tác tuyển quân năm 2019. Điểm tại huyện Châu Thành A (Đ/c M. Hoàng) (02 ngày, từ ngày 19 đến hết ngày 20/02/2019).
- 08h00’: Tham gia công tác tuyển quân năm 2019. Điểm tại thị xã Ngã Bảy (Đ/c Lộc) (02 ngày, từ ngày 19 đến hết ngày 20/02/2019).
- 08h00’: Tham gia công tác tuyển quân năm 2019. Điểm tại thành phố Vị Thanh (Đ/c Trữ) (02 ngày, từ ngày 19 đến hết ngày 20/02/2019).
- 08h00’: Tham gia công tác tuyển quân năm 2019. Điểm tại huyện Long Mỹ (Đ/c V. Hoàng) (02 ngày, từ ngày 19 đến hết ngày 20/02/2019).
- 08h00’: Tham gia công tác tuyển quân năm 2019. Điểm tại huyện Vị Thủy (Đ/c Ngân) (02 ngày, từ ngày 19 đến hết ngày 20/02/2019).
- 08h00’: Tham gia công tác tuyển quân năm 2019. Điểm tại huyện Châu Thành (Đ/c Khanh) (02 ngày, từ ngày 19 đến hết ngày 20/02/2019).
- 13h00’: Làm việc tại cơ quan (BTV).
 Thứ tư, ngày 20/02/2019
- 06h30’: Tham gia công tác tuyển quân năm 2019 (Các đồng chí được phân công).
- 14h00’: Dự Lễ kỷ niệm 15 năm thành lập Đài Phát thanh & Truyền hình Hậu Giang. Điểm tại Trung tâm Kỹ thuật – Đài PTTH Hậu Giang (Đ/c Dung).
- 13h00’: Làm việc tại cơ quan (BTV).
Thứ năm, ngày 21/02/2019
- 07h30’: Dự họp báo cáo tình hình tổ chức Cuộc thi khởi nghiệp tỉnh năm 2019. Điểm tại phòng họp số 4 UBND tỉnh (Đ/c Dung).
- 13h30’: Thường trực Tỉnh đoàn làm việc định hướng các hoạt động trọng tâm năm 2019 với Ban TNNT-CN&ĐT. Điểm tại Phòng họp cơ quan Tỉnh đoàn (Thường trực, Ban TNNT-CN&ĐT).
- 15h30’: Thường trực Tỉnh đoàn làm việc định hướng các hoạt động trọng tâm năm 2019 với Ban Tuyên giáo. Điểm tại Phòng họp cơ quan Tỉnh đoàn (Thường trực, Ban Tuyên giáo).
Thứ sáu, ngày 22/02/2019
- 07h30’: Thường trực Tỉnh đoàn làm việc định hướng các hoạt động trọng tâm năm 2019 với Ban TTN-TH. Điểm tại Phòng họp cơ quan Tỉnh đoàn (Thường trực, Ban TTN-TH).
- 09h30’: Thường trực Tỉnh đoàn làm việc định hướng các hoạt động trọng tâm năm 2019 với Ban TC-KT. Điểm tại Phòng họp cơ quan Tỉnh đoàn (Thường trực, Ban TC-KT).
- 13h30’: Thường trực Tỉnh đoàn làm việc định hướng các hoạt động trọng tâm năm 2019 với Ban ĐKTHTN. Điểm tại Phòng họp cơ quan Tỉnh đoàn (Thường trực, Ban ĐK-THTN).
Thứ bảy, ngày 23/02/2019
- Trực cơ quan (Đ/c V. Hoàng).
* Ghi chú:
 Trong tuần:
- Đ/c Nương học lớp Cao cấp LLCT tại Trường Chính trị tỉnh đến hết ngày 01/3/2019.

Nguồn tin: VĂN PHÒNG TỈNH ĐOÀN