Huyện Long Mỹ: Tuyên dương thanh niên khuyết tật nhà giáo trẻ tiêu biểu gia đình ấm no hạnh phúc năm 2021

Nằm trong các hoạt động lập thành tích chào mừng kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống hội LHTN Việt Nam 15/10/1956 – 15/10/2021. Ngày 14/10, Huyện Đoàn Long Mỹ, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện Long Mỹ tổ chức lễ tuyên dương thanh niên khuyết tật, nhà giáo trẻ tiêu biểu, gia đình ấm no hạnh phúc năm 2021. Đến dự có đồng chí Võ Minh Đương – Phó Bí thư Huyện đoàn, chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam huyện.

Tại đây, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Trải qua hơn nửa thế kỷ xây dựng, phấn đấu trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng, với vai trò nòng cốt chính trị của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam ngày càng xứng đáng là tổ chức xã hội rộng rãi của thanh niên và các tổ chức thanh niên Việt Nam yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh và lý tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, đoàn kết mọi tầng lớp thanh niên Việt Nam trong và ngoài nước cùng phấn đấu cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vì hạnh phúc và sự tiến bộ của thanh niên. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới, thanh niên luôn là người đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Phát huy những giá trị truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, các thế hệ hội viên, thanh niên Việt Nam nói chung, thanh niên huyện Long Mỹ nói riêng nguyện một lòng đi theo con đường mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn; cống hiến tất cả tài năng, sức lực và trí tuệ của mình trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nhân dịp này, Ban thường vụ Huyện đoàn Long Mỹ, Ủy ban hội huyện cũng đã tuyên dương 10 thanh niên khuyết tật, nhà giáo trẻ tiêu biểu, gia đình ấm no hạnh phúc năm 2021./.

Minh Đương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.