Huyện Long Mỹ: Ra mắt Chi hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước năm 2017

Vừa qua, Hội Liên hiệp Thanh niên xã Thuận Hòa tổ chức Lễ ra mắt Chi hội thanh niên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước tại Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Sản xuất – Thương mại và Dịch vụ Quang Hưng.

Sau quá trình vận động công nhân công ty tham gia vào tổ chức hội, đa số các thanh niên công nhân đều tự nguyện và luôn có hướng phấn đấu thể hiện tinh thần xung kích trong việc tham gia phong trào Đoàn, Hội đăng ký đảm nhận nhiều công trình, phần việc do tổ chức Hội cấp trên phân công, chỉ đạo và thực hiện có hiệu quả. Qua đó, giúp lực lượng thanh niên, lao động yên tâm công tác, đoàn kết, gắn bó, tạo động lực cho doanh nghiệp phát triển.

Hiện tại, Chi hội có 30 thành viên là công nhân của công ty, trong đó có 1 Chi hội trưởng và 1 chi hội phó. Sau khi được thành lập Chi hội đã đề ra quy chế hoạt động quy định trách nhiệm cụ thể của từng thành viên, quy định ngày, giờ họp lệ và nội dung sinh hoạt cụ thể, hàng tháng, quý và năm. Đồng thời vận động các thành viên góp vốn tự giúp nhau làm kinh tế gia đình.

Trong thời gian qua, công tác thành lập Đoàn – Hội ở các loại hình doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập được Hội LHTN huyện Long Mỹ nói chung và Ủy ban Hội xã Thuận Hòa nói riêng đặc biệt quan tâm. Do đó, mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và các cấp bộ Đoàn trong huyện luôn xác định rõ nhiệm vụ của mình trong việc tuyên truyền, vận động, đoàn kết tập hợp thanh niên, vận động thành lập, xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài Nhà nước, nâng cao cả về chất và lượng của tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp, góp phần vào sự phát triển chung của doanh nghiệp và huyện nhà.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.