Huyện Long Mỹ: Đóng góp văn kiện Đại hội đảng bộ tỉnh hậu giang

Mới đây, ngày 21/8, Ban thường vụ Huyện đoàn Long Mỹ tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang khóa XIII, trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đến dự có đồng chí Nguyễn Quốc Khương – UV BCH Tỉnh đoàn, Bí thư Huyện đoàn Long Mỹ cùng các đồng chí là bí thư đoàn các xã – thị trấn, đoàn trường THPT và chi đoàn ban ngành huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe đồng chí Võ Minh Đương – Phó bí thư Huyện đoàn Long Mỹ trình bày tóm tắt báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 – 2020 trình đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Trong đó tập trung vào các nội dung như: chủ đề và phương châm của Đại hội, những kêt quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 trên các lĩnh vực: phát triển kinh tế; văn hóa – xã hội; quốc phòng an ninh, nội chính và đối ngoại; xây dựng Đảng; xây dựng hệ thống chính quyền; mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội. Đồng thời đánh giá ưu điểm, hạn chế và trình bày phương hướng, nhiệm vụ giải pháp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo đó, có 5 lượt ý kiến đóng góp cho dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các ý kiến tập trung vào các vấn đề đoàn viên, thanh niên quan tâm như: Chủ đề đại hội, tiêu đề báo cáo chính trị, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp trong nhiệm kỳ tới; định hướng chăm lo, đào tạo, phát huy thế hệ trẻ trong dự thảo văn kiện đại hội; vai trò của thanh niên tham gia phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới,…Ngoài ra, đoàn viên thanh niên cũng đóng góp, đề xuất các giải pháp phát huy vai trò của tổ chức đoàn các cấp trong phong trào thi đua yêu nước, cải cách hành chính,..

Có thể nói, việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện, qua đó, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Đại hội Đảng các cấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.