Huyện đoàn Phụng Hiệp: Triển khai thực hiện Đoàn cơ sở 3 chủ động

Căn cứ hướng dẫn số 12-HD/TĐTN-TCKT ngày 16/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang về việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động”, giai đoạn 2018-2022. Đầu năm 2019, Ban Thường vụ Huyện đoàn Phụng Hiệp đã chủ động xây dựng hướng dẫn xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” năm 2019 “Chủ động thực hiện quản lý đoàn viên và chăm lo, nắm bắt tình hình thanh niên ở địa phương, đơn vị; Chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch công tác; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với các tổ chức liên quan” triển khai cho các Đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Phụng Hiệp.

Mặc dù trong giai đoạn đầu triển khai mô hình còn gặp một số khó khăn như: Năng lực tham mưu tổ chức của một số Đoàn cơ sở vẫn còn hạn chế, chưa có nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; đội ngũ bí thư chi đoàn chưa có phụ cấp, thường xuyên biến động (sau khi thực hiện Nghị quyết 01 và 02 của HĐND tỉnh); số đoàn viên thanh niên đi làm ăn xa nhiều ảnh hưởng đến tổ chức triển khai các hoạt động của đoàn nhưng Ban Thường vụ Huyện Đoàn đã chỉ đạo các Đoàn cơ sở trực thuộc đẩy mạnh các giải pháp, đổi mới trong cách thực hiện để triển khai mô hình này.

Để hoạt động đi vào chiều sâu đúng thực chất, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tiến hành các nội dung như:

– Nhanh chóng cụ thể hóa các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh thành văn bản của Huyện để họp triển khai, lấy ý kiến đóng góp của các đoàn cơ sở trong việc thực hiện “3 chủ động”. Từ đó có nhiều ý kiến, chia sẽ kinh nghiệm đóng góp và cách làm hay để triển khai hiệu quả các nội dung của Đoàn cơ sở “3 chủ động”.
– Để công tác tuyên truyền vận động đi vào thực tế, dễ nắm bắt và thực hiện Ban Thường vụ Huyện đoàn đã chủ động chỉ đạo các cơ sở Đoàn trực thuộc tổ chức tuyên truyền lồng ghép thông qua các hoạt động phong trào Đoàn, Hội tại địa phương, đơn vị. Tổ chức đăng tải, chia sẽ các nội dung tuyên truyền Đoàn cơ sở “3 chủ động” trên trang Facebook của Huyện đoàn, chỉ đạo các đơn vị viết bài, đăng tin, ảnh các hoạt động của đơn vị, địa phương lên trang Facebook của cơ sở.
– Công tác kiểm tra giám sát cũng được Huyện đoàn tiến hành thường xuyên thông qua các cuộc họp báo tháng, Ban Thường vụ Huyện đoàn chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của các đơn vị, từ đó có chấn chỉnh, hướng giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắt của cơ sở trong việc triển khai, thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ động”.
Từ những chủ động của Ban Thường vụ Huyện đoàn trong công tác triển khai, thực hiện Đoàn cơ sở “3 chủ động” các cơ sở Đoàn trong toàn huyện đã xây dựng và thực hiện kế hoạch, chương trình công tác cụ thể hóa các phong trào với nhiều hoạt động thiết thực, nhiều cách làm hay, nhiều mô hình sáng tạo, các hoạt động có ý nghĩa thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo khí thế hân hoan thi đua sôi nổi.
Nhờ thực hiện tốt việc xây dựng Đoàn cơ sở “3 chủ động” trong thời gian qua, nên công tác Đoàn và phong trào TTN tại các Đoàn cơ sở đã hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong năm. Trong năm 2019, các Đoàn cơ sở đã thực hiện được 91 công trình thanh niên, 18 hoạt động xây dựng Văn minh Đô thị, 80 hoạt động xây dựng Nông thôn mới, xây dựng được 31 mô hình thoát nghèo hỗ trợ 33 đoàn viên, thanh niên thoát nghèo bền vững, xây dựng được 19 căn nhà nhân ái cho đoàn viên, thanh niên, hỗ trợ 08 dự án khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên với số vốn trên 290 triệu đồng… Từ đó đã tạo ra những hiệu ứng lan tỏa, tích cực về hình ảnh của Đoàn Thanh niên đối với nhân dân địa phương./.

 

     

       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.