Họp phân công nhiệm vụ Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh

Cuối tuần qua, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 2, nhiệm kỳ 2015-2020. Ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Huỳnh Thanh Tạo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì hội nghị. Tham dự còn có đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương, Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh (đứng) phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.NGUYÊN

Thường trực Tỉnh ủy đã thông báo Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các chức danh Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang khóa XIII; Quyết định của Ban Bí thư về việc chuẩn y Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2015-2020. Tỉnh ủy cũng đã thông báo về việc phân công Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh còn nghe báo cáo tổng hợp và tiếp tục góp ý kiến đóng góp, biểu quyết thông qua dự thảo Quy chế làm việc; dự thảo Chương trình làm việc toàn khóa và dự thảo Chương trình kiểm tra, giám sát (KT, GS) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII. Theo tổng hợp của Văn phòng Tỉnh ủy, đối với Quy chế và Chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, có hơn 60 lượt ý kiến đóng góp (trong đó có 16 ý kiến đóng góp về bố cục, kết cấu, bổ sung một số điều, chỉnh sửa câu từ) và tại hội nghị có thêm 3 ý kiến đóng góp. Về Chương trình KT, GS của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIII đã nhận được nhiều ý kiến đóng góp trực tiếp tại hội nghị, với gần 10 ý kiến liên quan đến bổ sung đối tượng, sắp xếp, xem xét lại các nội dung KT, GS…

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh nhấn mạnh, hội nghị đã bàn và thảo luận, quyết định những công việc quan trọng sau Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII. Đây là nền tảng giúp Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ổn định tổ chức để làm tốt công tác chỉ đạo, lãnh đạo, điều hành để thực hiện những nhiệm vụ chính trị ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đây là những công việc của toàn khóa, cho nên những ý kiến đóng góp của các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần phải lưu ý để bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp. Từng đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cần bám sát những nội dung đã được phân công, để nắm bắt sâu sát các công việc theo thẩm quyền của mình. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy cùng các cơ quan chức năng cần phối hợp để tránh sự trùng lắp, chồng chéo khi tham mưu xây dựng Chương trình KT, GS, để đảm bảo công tác KT, GS thật sự phát huy hiệu quả. Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy phải thành lập Đoàn kiểm tra làm việc với những đảng bộ cấp huyện để rà soát, hướng dẫn việc xây dựng các quy chế, chương trình, kế hoạch công tác của khóa mới. Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh, qua kiểm tra công tác năm 2015 ở các huyện cho thấy, một số chỉ tiêu khó đạt; do đó cấp ủy, chính quyền các cấp cần quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành. Song song đó, từng sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương phải lên kế hoạch cụ thể, chu đáo các hoạt động chuẩn bị Tết Nguyên đán 2016.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.