Hội thi Tuổi trẻ Hậu Giang “Chung tay xây dựng nông thôn mới”

Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên thanh niên và các tầng lớp nhân dân về vai trò và tầm quan trọng của việc thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân về những chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và các chương trình phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng, góp phần giải quyết những vấn đề khó của cộng đồng, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Qua đó phát hiện những tập thể, cá nhân có ý tưởng mới, cách làm hay trên các lĩnh vực xây dựng nông thôn mới để tiếp tục bồi dưỡng, làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và quần chúng nhân dân tham gia.

Thực hiện Kế hoạch số 48/KH-BTC ngày 20 tháng 12 năm 2012, của Ban Tổ chức ngày Hội Tam nông Hậu Giang, về việc tổ chức “Ngày Hội Tam nông Hậu Giang mừng Đảng, mừng Xuân”; Được sự thống nhất của Ban Tổ chức Ngày Hội Tam nông Hậu Giang; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi “Tuổi trẻ Hậu Giang chung tay xây dựng nông thôn mới”. Hội thi diễn ra vào lúc 18h00’ ngày 31 tháng 01 năm 2013, tại công viên Hòa Bình, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.