Hội nghị Cán bộ công chức và người lao động năm 2022

Chiều ngày 30/12/2021, Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức và người lao động năm 2022. Tham dự có Nhóm Thường trực Tỉnh đoàn; Công đoàn cơ sở Tỉnh đoàn; cùng toàn thể cán bộ công chức và người lao động cơ quan Tỉnh đoàn.

Hội nghị đã thông qua kiểm điểm việc thực hiện các Nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm của cơ quan; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức và người lao động năm 2021 và những quy định về thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan; kiểm điểm trách nhiệm của Người đứng đầu cơ quan trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2021. Ngoài ra, Hội nghị còn thông qua Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2021; báo cáo thu chi tài chính; quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan; Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2022,… Theo đó, trong năm lãnh đạo cơ quan đã lãnh, chỉ đạo và tổ chức điều hành tốt các hoạt động của cơ quan và Công đoàn; khắc phục mọi khó khăn, thách thức, nhất là trong đại dịch Covid-19 và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Tại Hội nghị, cán bộ công chức và người lao động cơ quan đã có nhiều ý kiến thảo luận, đóng góp và kiến nghị đối với lãnh đạo cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn, trong đó tập trung đóng góp quy chế chi tiêu nội bộ cơ quan; các chỉ tiêu thi đua trong năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2022; giải pháp trong công tác lãnh, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong năm 2022,… Đồng thời, Hội nghị cũng đã biểu quyết thống nhất 100% các chỉ tiêu trọng tâm thực hiện trong năm 2022; ký kết giao ước thi đua giữa lãnh đạo Tỉnh đoàn và Ban Chấp hành Công đoàn.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trương Minh Hoàng – Phó Bí thư Chi bộ, Phó Bí thư Tỉnh đoàn đã ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhiệm vụ của công đoàn và nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong năm 2021. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị cán bộ công chức và người lao động cơ quan không ngừng phấn đấu vươn lên, tích cực trong học tập và lao động, thực hiện hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong năm 2022 và lập thành tích chào mừng Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ XI và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, Ban Tổ chức Hội nghị đã thông qua Quyết định công nhận danh hiệu “Lao động Tiên tiến” năm 2021 cho 06 tập thể và 18 cá nhân; Quyết định công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm 2021 cho 03 cá nhân; Quyết định công nhận danh hiệu “Công đoàn viên xuất sắc” cho 17 cá nhân, danh hiệu “Hai giỏi” cho 07 cá nhân và danh hiệu “Nam chia sẻ công tác, san sẻ việc nhà cùng nữ giới” cho 10 cá nhân.

Trần Phường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.