Hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hậu Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2017

Hội nghị đã được trao đổi nhiều nội dung quan trọng: báo cáo tóm tắt kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017; báo cáo đánh giá kết quả của Đoàn bộ và 10 hoạt động nổi bậc trong năm 2012; chương trình công tác và 10 hoạt động trọng tâm năm 2013 chào mừng 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang; Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”; Báo cáo kết quả thực hiện “Năm an toàn giao thông – 2012”; Kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 – 2017; Quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Chương trình làm việc toàn khoá của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Hậu Giang lần thứ IX.

Đồng chí Trương Quốc Năm – Bí thư Tỉnh đoàn phát biểu tại Hội Nghị 

Đặc biệt trong Hội nghị lần này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn lấy ý kiến phân công từng Uỷ viên Ban Chấp hành chỉ đạo 74 xã, phường, thị trấn gắn với xây dựng nông thôn mới và dự sinh hoạt lệ Chi đoàn ấp, khu vực ở các đơn vị trong tỉnh.
Các đại biểu về dự Hội nghị tham gia phát biểu đóng góp nhiều ý kiến cho các hoạt động trong diễn ra trong năm 2012 và định hướng hoạt động năm 2013, đồng thời thống nhất Chương trình công tác năm 2013 với chủ đề “Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh; tạo mô hình đột phá trong xây dựng nông thôn mới” và 10 chỉ tiêu cơ bản hứa hẹn sẽ mang lại hiệu quả thiết thực lập thành tích chào mừng 10 năm thành lập tỉnh Hậu Giang.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.