HỘI ĐỒNG ĐỘI PHỤNG HIỆP – CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC KỸ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH

Nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức, giá trị, thái độ và kỹ năng sống phù hợp.  Hội đồng Đội phối hợp với phòng GD&ĐT huyện xây dựng kế hoạch liên tịch số 04 -KHLT/HĐĐH- PGD&DT ngày 14/9/2019 về tổ chức hoạt động huấn luyện kỹ năng sống (KNS) cho đội viên, thiếu nhi với chủ đề “Sống có niềm tin” năm học 2019 – 2020 và triển khai đến tất cả các trường trực thuộc và 15 Hội đồng Đội xã, thị trấn.
Ngày 28/9/2019, Hội đồng Đội huyện phối hợp với công ty giáo dục và truyền thông Hải Đăng, phòng GD&ĐT huyện đã tổ chức thành công Chương trình giáo dục kỹ năng sống chủ đề “Sống để yêu thương” điểm cấp huyện, có 194 học sinh tham gia. Trong chương trình, đã giáo dục cho HS những kĩ năng cơ bản, cần thiết, hướng tới hình thành những thói quen tốt giúp HS thành công trong hoạt động học tập cũng như trong cuộc sống. Rèn luyện những kĩ năng:  xây dựng tình bạn đẹp; kĩ năng kiên trì trong học tập; kĩ năng đúng giờ và làm việc theo yêu cầu, kĩ năng đồng cảm,… tạo tiền đề cho sự phát triển hài hòa về thể chất và tinh thần, phẩm chất, học vấn và năng lực của HS.
Hoạt động diễn ra trong 01 ngày, địa điểm tại Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn Búng Tàu. Kinh phí tổ chức 3 triệu đồng. Đồng thời, chỉ đọa 14 Hội đồng đội các xã thị trấn còn lại sẽ tiếp tục tổ chức Chương trình giáo dục kỹ năng số chủ đề “Sống để yêu thương” trong năm 2020.
Qua Chương trình giáo dục kỹ năng sống, đã giáo dục cho thanh thiếu nhi biết quan tâm, chăm sóc những người thân trong gia đình đồng thời định hướng cho học sinh trong việc lựa chọn nghề nghiệp, việc làm, lý tưởng sống tốt đẹp.

Một số hình ảnh:
 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.