Hiệp Thành: Ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên trồng bưởi khu vực VI

Ngày 02/8/2018, tại Nhà Văn hóa thông tin khu vực VI, phường Hiệp Thành, thị xã Ngã Bảy. Phường đoàn Hiệp Thành phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Hiệp Thành tổ chức ra mắt Câu lạc bộ Thanh niên trồng bưởi khu vực VI, phường Hiệp Thành với 12 thành viên liền kề nhau trên diện tích chuyên canh bưởi là 10 ha.

Theo đó, Câu lạc bộ thanh niên trồng bưởi được thành lập trên cơ sở tự nguyện của các thành viên tham gia là các hộ đoàn viên, hội viên thanh niên liền kề nhau đang trồng bưởi trên địa bàn khu vực VI, phường Hiệp Thành. Tham gia câu lạc bộ, các thành viên sẽ được hướng dẫn, học hỏi, chia sẽ kinh nghiệm lẫn nhau để thực hiện đúng quy trình kỹ thuật từ khâu chăm sóc, thụ phấn nhân tạo, phòng trừ sâu bệnh,… góp phần tạo sự đồng nhất về sản phẩm, ổn định về số lượng, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo thị trường tiêu thụ ổn định, giúp nâng cao thu nhập cho các thành viên Câu lạc bộ, đồng thời tiếp cận các nguồn vốn vay giúp mở rộng phát triển sản xuất.

Thông qua hoạt động nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong phát triển kinh tế, tạo sự liên kết bước đầu trong sản xuất của thanh niên nông thôn, đáp ứng nhu cầu đổi mới trong sản xuất và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp tại địa phương.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.