Hậu Giang: Trực tuyến Lễ phát động Hội thi Báo cáo viên giỏi của Đoàn và tuyên tuyền nhiều nội dung trong tình hình mới

Ngày 22/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức trực tuyến Lễ phát động Hội thi Báo cáo viên giỏi của Đoàn tỉnh Hậu Giang; Hội nghị tuyên tuyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, chương trình của Đoàn; nâng cao sử dụng internet, mạng xã hội và phòng chống những văn hoá phẩm độc hại trên không gian mạng; tuyên truyền biển đảo và hội nhập quốc tế năm 2021.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Báo cáo viên; Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; cán bộ Đoàn chủ chốt cơ sở.

Lễ phát động Hội thi và Hội nghị diễn ra trong 01 ngày. Theo đó, Lễ Phát động Hội thi Báo cáo viên giỏi của Đoàn tỉnh Hậu Giang năm 2021 dành cho Báo cáo viên của Đoàn cấp huyện hoặc tương đương và Báo cáo viên của Đoàn cấp tỉnh. Các Đội tham gia dự thi chủ động lựa chọn đề tài để xây dựng báo cáo chuyên đề, liên quan đến các nội dung như: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bàn về thanh niên và công tác thanh niên; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế – chính trị – xã hội của đất nước, địa phương; các vấn đề về tư tưởng, dư luận xã hội được thanh niên quan tâm,… Các đơn vị tuyển chọn các Báo cáo viên tiêu biểu nhất của đơn vị, thành lập 01 Đội Báo cáo viên tối đa 03 người, lựa chọn một trong các chuyên đề đã gợi ý để xây dựng đề cương báo cáo. Sau đó, tổ chức buổi báo cáo chuyên đề, dùng các thiết bị máy camera chuyên dụng, máy ảnh, thiết bị di động ghi hình, tiến hành biên tập đảm bảo chất lượng âm thanh, hình ảnh với độ dài từ 15 – 20 phút và gửi sản phẩm dự thi về tỉnh.

Ngoài ra, các đại biểu cũng được báo cáo viên triển khai các nội dung: tuyên tuyền các nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, chương trình của Đoàn; nâng cao sử dụng internet, mạng xã hội và phòng chống những văn hoá phẩm độc hại trên không gian mạng; tuyên truyền biển đảo và hội nhập quốc tế năm 2021. Qua đó, đã giúp cho cán bộ Đoàn chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở nắm vững các nghị quyết, chủ trương của Đảng, nghị quyết, chương trình của Đoàn mới được cập nhật và ban hành mới; đồng thời, giúp nâng cao kiến thức sử dụng internet, mạng xã hội và chủ động phòng chống những văn hoá phẩm độc hại, tích cực đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền và chủ động hội nhập khu vực và thế giới trong tình hình hiện nay.

Trần Phường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.