Hậu Giang: Tổ chức lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên

Thực hiện Công văn số 911-CV/TĐTN-TNNTCNĐT, ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc chỉ đạo điểm cấp tỉnh Đội trí thức trẻ tổ chức 02 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên trong tỉnh.

Ngày 27/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đoàn viên thanh niên tại địa bàn thành phố Ngã Bảy.

Tại đây, đoàn viên thanh niên đã được ông Bạch Nhật Trường – Phó Trưởng phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy tuyên truyền nhu cầu việc làm, giới thiệu việc làm, giải đánh những vướng mắc trong quá trình tư vấn hướng nghiệp, về sản phẩm OCOP, giới thiệu những ứng dụng khoa học kỷ thuật vào trong sản xuất, các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong phát triển kinh tế… Qua đó đã thu hút 68 đoàn viên thanh niên tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.