Hậu Giang thực hiện 02 mô hình nâng cao chất lượng tổ chức của Đội và hoạt động của thiếu nhi ở xã, phường, thị trấn

Thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhiếu nhi năm học 2018 – 2019, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang chỉ đạo triển khai thực hiện  02 mô hình nâng cao chất lượng tổ chức của Đội và hoạt động của thiếu nhi ở xã, phường, thị trấn, cụ thể như sau:
A. Mô hình: “Bí thư đoàn thanh niên xã, thị trấn kiêm Chủ tịch Hội đồng Đội xã, thị trấn”.
Với mục đích củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của hệ thống hội đồng Đội cấp xã, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi trên địa bàn dân cư; từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của hệ thống Hội đồng Đội cấp xã trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi cũng như công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em tại các xã, phường, thị trấn.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Hội đồng Đội huyện Phụng Hiệp chọn 03 đơn vị xã Hiệp Hưng, xã Hòa An, xã Tân Phước Hưng làm điểm chỉ đạo thực hiện mô hình “Bí thư đoàn thanh niên xã, thị trấn kiêm Chủ tịch Hội đồng Đội xã, thị trấn”.
Lý do: Bí thư xã đoàn phần lớn là các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ xã, nên khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng Đội xã, thị trấn sẽ dễ dàng trong công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với Ban Giám hiệu các trường trong đơn vị trong tổ chức phong trào Đội. Từ đó, hiệu quả hoạt động Đội ở các đơn vị này mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, trước dây chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội xã, thị trấn trên địa bàn huyện Phụng Hiệp do đồng chí Phó bí thư Đoàn thanh niên xã, thị trấn kiêm nhiệm nhưng do Phó bí thư Đoàn là chức danh kiêm nhiệm, phụ cấp ít nên thường hay bị thay đổi dẫn đến việc điều hành quản lý Hội đồng Đội cấp xã không được ổn định, hiệu quả không cao.
Kết quả đạt được trong năm 2019: Qua 01 năm triển khai mô hình,                Hội đồng Đội xã Hiệp Hưng và Hòa An, Tân Phước Hưng đã hoạt động từng bước hiệu quả. Các phong trào do huyện phát động được 03 đơn vị theo dõi chặt chẽ, kịp thời báo cáo về huyện. Sự quan tâm của cấp ủy và Ban giám hiệu đối với phong trào Đội nâng lên rõ rệt. Từ dó góp phần cho những phong trào, cuộc vận động được thực hiện tốt hơn. Mối quan hệ giữa Hội đồng Đội xã  với các liên đội ngày càng chặt chẽ, đoàn kết, gắn bó với nhau từ đó góp phần không nhỏ trong công tác Đoàn của đơn vị. Nhiều mô hình mới được Hội đồng Đội xã nghiên cứu và triển khai phù hợp với tình hình thực tế của Liên đội.
B. Mô hình: “Em nuôi của Đoàn”: nhằm kịp thời hỗ trợ, động viên tinh thần cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn học tốt trên địa bàn cấp xã để các em tiếp tục học tập, rèn luyện, vươn lên trong cuộc sống, phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.
Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hậu Giang chỉ đạo Hội đồng Đội thị xã Ngã Bảy chọn Hội đồng Đội phường Hiệp thực hiện mô hình “Em nuôi của Đoàn, với nội dung hàng tháng trao 01 suất học bổng và 20kg gạo cho em Thạch Minh Luân, học sinh Trường THCS Nguyễn Du, thị xã Ngã Bảy đội viên dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi.
Kết quả đạt được trong năm 2019: Tính đến tháng 10/2019 đã trao 10 suất học bổng và 200kg gạo tổng trị giá 4.000.000 đồng cho em Thạch Minh Luân.
Đây là 02 mô hình mới, trong thời gian tới Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hậu Giang sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai và nhân rộng mô hình.
 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.