Hậu Giang: Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Hậu Giang quý IV năm 2020

Sáng ngày 16/11/2020, tại phòng họp cơ quan Tỉnh đoàn. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ tỉnh Hậu Giang quý IV năm 2020 với chủ đề “Nhận diện và phòng, chống thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội hiện nay”. Tham dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thị Thùy Dung – Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn, các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn; các đồng chí là thành viên CLB Lý luận trẻ tỉnh Hậu Giang.

Tại buổi sinh hoạt, các thành viên trong Câu lạc bộ đã được nghe các bài tham luận về cách nhận diện, công tác phòng, chống và những kỹ năng cần thiết để đấu tranh, bài trừ các thông tin xấu độc hiện nay trên mạng internet và mạng xã hội, đặc biệt là những thông tin ảnh hưởng trực tiếp đến thế hệ trẻ hiện nay. Bên cạnh đó, các bài tham luận cũng đã chỉ ra và hướng dẫn cách thức nhận biết các trang website và trang mạng xã hội chính thống đang được lưu hành hiện nay; đồng thời, cũng đề ra các giải pháp phù hợp với thế hệ trẻ trong thực hiện công tác nhận diện và phòng, chống thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội.

Dịp này, các thành viên CLB đã nhiều ý kiến tham gia đóng góp xoay quanh các vấn đề về thực trang, giải pháp và phương hướng hoạt động trong thời gian tới; chiến lược diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch và vai trò của đoàn viên, thanh niên trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên không gian mạng.

Kết thúc buổi sinh hoạt, đồng chí Phạm Thị Thùy Dung – Bí thư Tỉnh đoàn đã tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến thảo luận, góp ý bổ ích của từng thành viên; đồng thời đề nghị thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phát huy tốt nhất vai trò của từng thành viên trong Câu lạc bộ để thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận của Đảng; đồng thời thực hiện tốt công tác nhận diện và phòng, chống thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội góp phần định hướng kịp thời dư luận trong thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.