Hậu Giang: Ra mắt Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, hạnh phúc, văn minh” năm 2018

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018, đồng thời nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, thanh niên, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, tham gia thực hiện hiệu quả, chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, xây dựng gia đình trẻ no ấm, hạnh phúc, văn minh.

Chiều ngày 27 tháng 8 năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Huyện đoàn Phụng Hiệp đã tổ chức ra mắt Câu lạc bộ “Xây dựng gia đình trẻ no ấm, hạnh phúc, văn minh” năm 2018 tại ấp Mỹ Hòa – thị trấn Cây Dương. Câu lạc bộ có 10 thành viên tham gia.

Mục đích hoạt động của Câu lạc bộ mang tính cộng đồng nhằm giáo dục đạo đức, văn hóa truyền thống dân tộc, truyền thống gia đình trong cách ứng xử, giao tiếp giữa các thành viên trong gia đình và xã hội, đồng thời xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, văn minh và phát triển bền vững.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.