Hậu Giang: Nhiều giải pháp tích cực hướng dẫn thiếu nhi kỹ năng học tập trực tuyến, phòng chống dịch bệnh Covid-19, tệ nạn xã hội, tại nạn thương tích, đuối nước; đảm bảo an toàn giao thông…. thông qua môi trường mạng

Thực hiện Chương trình số 217-CTr/HĐĐTW ngày 03 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng Đội Trung ương về công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022.

 

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, từ đầu học kỳ I năm học 2021-2022 đến nay, các em học sinh cấp Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn tỉnh Hậu Giang vẫn tiếp tục học trực tuyến. Hội đồng Đội tỉnh Hậu Giang đã chủ động chỉ đạo Hội đồng Đội các huyện, thị xã thành phố chỉ đạo các liên đội trên địa bàn tỉnh linh hoạt thực hiện nhiều giải pháp tích cực hướng dẫn thiếu nhi kỹ năng học tập trực tuyến, triển khai các hoạt động công Đội và phong trào thiếu nhi, hướng dẫn kỹ năng sống, tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid-19, tệ nạn xã hội, tại nạn thương tích; đảm bảo an toàn giao thông; giáo dục truyền thống….thông qua môi trường mạng.

 

Thông qua các hoạt động tuyên truyền, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, tuyên truyền thực hiện Luật trẻ em 2016, hình thành ý thức học tập trực tuyến cho học sinh, nâng cao kỹ năng tương tác lành mạnh trên môi trường mạng, tham gia giao thông an toàn; thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước; đổi mới hình thức triển khai, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022, thích ứng linh hoạt với tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.