Hậu Giang: Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đoàn năm 2019

Từ ngày 12 đến ngày 16/8/2019, tại Hội trường các Hội đặc thù tỉnh Hậu Giang. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đoàn năm 2019 cho 83 học viên là cán bộ phụ trách công tác Tổ chức – Kiểm tra, Tuyên giáo, Văn phòng Đoàn Thanh niên cấp huyện và Đoàn trực thuộc; Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

Trải qua 05 ngày học tập, các học viên đã được triển khai các nội dung như: công tác xây dựng tổ chức Đoàn, công tác tổ chức Đại hội, kiểm tra, giám sát của Đoàn; phong trào khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo trong thanh niên; công tác phòng, chống và bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu trong đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền Luật bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho đoàn viên thanh niên và các chính sách bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên; tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền và hội nhập quốc tế; triển khai các giải pháp tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia xây dựng xã hội học tập đến năm 2020; tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI, các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên,…


Báo cáo viên báo cáo chuyên đề tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền và hội nhập quốc tế


Báo cáo viên triển khai chuyên đề các giải pháp tuyên truyền, vận động thanh niên tham gia xây dựng xã hội học tập đến năm 2020

Ngoài ra, các học viên còn được trang bị và thực hành một số kỹ năng sinh hoạt cộng đồng, kỹ năng lều trại; kỹ năng truyền thông, viết tin bài của Đoàn, kỹ năng tổ chức diễn đàn, đối thoại; kỹ năng tham mưu, chỉ đạo và phối hợp của cán bộ Đoàn, thể thức văn bản của Đoàn và đặc biệt là một số kiến thức, kỹ năng cơ bản trong công tác hỗ trợ thanh niên làm kinh tế tại địa phương, hướng dẫn các thủ tục vay vốn cho đoàn viên thanh niên.


Hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền các Kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa XI,
các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII cho cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên

Kết thúc Lớp Bồi dưỡng, Ban Tổ chức lớp đã trao 09 phần quà cho những học viên có thành tích xuất sắc trong lớp và trao 83/83 giấy chứng nhận cho các học viên đã hoàn thành Lớp Bồi dưỡng.

Thông qua Lớp Bồi dưỡng nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác xây dựng Đoàn cho đội ngũ cán bộ Đoàn cấp huyện, cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đây cũng là dịp để cán bộ Đoàn giữa các đơn vị, địa phương trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác Đoàn, góp phần thúc đẩy công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng phát triển.

   

   
Một số hình ảnh bế giảng Lớp Bồi dưỡng

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.