Hậu Giang: Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh Bí thư Đoàn cơ sở năm 2020

Từ ngày 10-17/9/2020, tại Hội trường Tỉnh ủy và Hội trường Trụ sở các Hội đặc thù tỉnh Hậu Giang. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ chức danh Bí thư Đoàn cơ sở năm 2020 cho 130 học viên là cán bộ phụ trách công tác tổ chức kiểm tra và tuyên giáo các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư Đoàn cơ sở và Chi đoàn cơ sở trong toàn tỉnh.

Tham dự lớp bồi dưỡng, các học viên đã được trang bị những kiến thức và kỹ năng như: tập huấn, cung cấp thông tin, kỹ năng về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020; nghiệp vụ về công tác tổ chức cơ sở Đoàn và công tác đoàn viên trong giai đoạn hiện nay; công tác kiểm tra, giám sát của Đoàn; công tác quy hoạch cán bộ Đoàn và quy trình kiện toàn Ban chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Bí thư, Phó Bí thư Đoàn cấp tỉnh và cấp huyện; hướng dẫn quy trình đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đoàn, tập thể lãnh đạo và cá nhân trong hệ thống Đoàn thanh niên; hướng dẫn sử dụng trang mạng xã hội phục vụ công tác tuyên truyền, triển khai các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) và hình thức học trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử học tập, nghiên cứu lý uận chính trị; tập huấn công tác tuyên truyền và hướng dẫn người dân tiếp cận Cổng Dịch vụ công trực tuyến và Ứng dụng di động tỉnh Hậu Giang; công tác bảo vệ môi trường và hướng dẫn thu gom, phân loại, xử lý‎ rác thải sinh hoạt tại nguồn; kỹ năng viết tin bài, báo điện tử, mạng xã hội, kỹ năng chụp ảnh và xử lý ảnh, kỹ năng sinh hoạt cộng đồng, làm việc nhóm, mật thư, nút dây, morse, semaphore,… đặc biệt là các học viên đã được được học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn; tuyên truyền hội nhập quốc tế và chủ quyền biển đảo, biên giới; phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Anh Việt tổ chức hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên; tuyên truyền quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Cuba, Việt Nam – Trung Quốc chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba 02/12/1960 và kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc 18/01/1950; tham gia Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Hậu Giang lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng; viết bài thu hoạch cuối khóa để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học viên.


Hội nghị học tập, quán triệt về các nghị quyết, chủ trương của Đảng; nghị quyết, kết luận, chương trình của Đoàn
Hội nghị tuyên truyền hội nhập quốc tế và chủ quyền biển đảo, biên giới


Hội nghị tuyên truyền quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Cuba, Việt Nam – Trung Quốc
chào mừng kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Cuba 02/12/1960
và kỷ niệm 70 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc 18/01/1950


Hội nghị triển khai các bài học lý luận chính trị (sửa đổi) 


Phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Anh Việt tổ chức hoạt động nâng cao năng lực tiếng Anh cho đoàn viên, thanh niên

Kết thúc lớp bồi dưỡng, Ban Tổ chức lớp đã trao quà cho 14 học viên có thành tích học tập xuất sắc; trao 130/130 giấy chứng nhận cho học viên đã hoàn thành Lớp Bồi dưỡng chức danh Bí thư Đoàn cơ sở năm 2020.

Thông qua chương trình lớp nhằm tiếp tục bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp xây dựng công tác Đoàn cho đội ngũ Bí thư Đoàn cơ sở góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Đoàn tại các địa phương, đơn vị. Đồng thời, đây cũng là dịp để các Bí thư Đoàn có thể trao đổi, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong công tác Đoàn, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI LỚP BỒI DƯỠNG
      

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.