Hậu Giang: Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các cấp bộ Đoàn năm 2021, từ ngày 08 đến ngày 12/11/2021 Ban Thường vụ Tỉnh  đoàn tiến hành kiểm tra công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 tại các đơn vị đoàn cấp huyện và cơ sở trong tỉnh.

Tại buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nghe báo cáo về thực trạng quản lý đoàn viên, các mô hình hoạt động trọng điểm, các kết quả đạt được trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, công tác đoàn vụ; phản ánh những khó khăn, vướng mắc và các kiến nghị, đề xuất đối với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Đoàn kiểm tra đã có nhiều nội dung trao đổi, định hướng hoạt động cho đơn vị, lắng nghe ý kiến đóng góp, chia sẻ từ thực tiễn của các cơ sở Đoàn. Từ hoạt động cụ thể và kiến nghị, đề xuất của đơn vị, Đoàn kiểm tra đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc đồng thời đưa ra định hướng để Đoàn Thanh niên cấp huyện và cấp cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Qua đó, Đoàn kiểm tra đã đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy cùng cấp, lãnh đạo địa phương dành cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của các đơn vị. Đồng thời ghi nhận các hoạt động, phong trào và kết quả mà các đơn vị đã đạt được, bên cạnh đó cũng chỉ ra những hạn chế nhất định, những tồn tại mà các đơn vị còn mắc phải để kịp thời điều chỉnh và có định hướng tốt, thu hút được nhiều ĐVTN tham gia các hoạt động phong trào Đoàn nhiều hơn nữa.

BTCKT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.