Hậu Giang: Kiểm tra công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 457-KH/TĐTN-TCKT ngày 01/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc kiểm tra, giám sát năm 2021, Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021. Từ ngày 21 đến ngày 26/6/2021, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức kiểm tra định kỳ công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm tại 13 đơn vị Đoàn cấp huyện.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ Đoàn, Hội trong toàn tỉnh đã tổ chức phát động và thực hiện nhiều phong trào, hoạt động thiết thực, ý nghĩa mang lại nhiều giá trị tốt đẹp và tích cực trong lòng cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và người dân. Tiêu biểu như: đã thực hiện 295 công trình và 4.200 phần việc thanh niên, thu hút trên 28.000 lượt đoàn viên, hội viên, thanh niên, học sinh sinh viên và người dân tham gia, tổng giá trị làm lợi ước tính trên 8,8 tỷ đồng; tổ chức 14 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho đoàn viên, thanh niên; hỗ trợ 39 dự án khởi nghiệp sáng tạo thanh niên; xây dựng 62 mô hình thanh niên phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững; hỗ trợ vốn vay cho mô hình làm kinh tế thanh niên với tổng số vốn trên 2,2 tỷ đồng; củng cố và phát động các tổ hùn vốn xoay vòng với tổng số tiền trên 02 tỷ đồng; giúp đỡ 83 thanh niên yếu thế; xây dựng được 18 điểm sinh hoạt, vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi; thành lập mới 01 Chi đoàn trong Doanh nghiệp ngoài nhà nước với 12 đoàn viên tham gia… thông qua các hoạt động các cấp bộ Đoàn, Hội đã kết nạp mới 7.428 đoàn viên, 5.673 hội viên và đã giới thiệu 436 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, qua đó đã có 171 đồng chí vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tích cực, trong 6 tháng đầu năm, các cấp bộ đoàn vẫn còn những hạn chế như: việc sinh hoạt chi đoàn ở nhiều cơ sở không đảm bảo theo quy định; về công tác đoàn vụ, việc khôi phục “Sổ đoàn viên” do mất hoặc thất lạc còn chưa được khắc phục và lưu trữ đúng theo quy định; việc quản lý đoàn viên còn lỏng lẻo; công tác bàn giao, tiếp nhận đoàn viên, đội viên về sinh hoạt hè tại địa bàn dân cư còn hạn chế do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả mà các cấp bộ Đoàn đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội trong thời gian tới cần tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục của Đoàn gắn với việc triển khai Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV; tuyên truyền tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương, đơn vị, đặc biệt là trong tổ chức các hoạt động phải đảm bảo thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch và thông điệp 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; chú trọng việc nêu gương trong các hoạt động của Đoàn nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong toàn tỉnh; tăng cường các hoạt động hỗ trợ vốn vay, khoa học kỹ thuật cho thanh niên làm ăn phát triển kinh tế; tiếp tục rà soát số lượng đoàn viên, hội viên, thanh niên trên địa bàn, các chỉ tiêu, tiêu chí trong năm, chỉ tiêu nhiệm kỳ, chất lượng đoàn viên ưu tú khi giới thiệu; tiến hành rà soát quy hoạch, bổ sung nhân sự để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đoàn các cấp vào năm sau. Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn, Hội cần tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động triển khai sâu rộng và hiệu quả 04 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên Hậu Giang thời kỳ mới đến từng chi đoàn, chi hội, CLB, tổ, đội, nhóm, cán bộ, đoàn viên, hội viên, thanh niên và học sinh sinh viên tại các địa phương, đơn vị, nhất là triển khai rộng rãi infographic 04 tiêu chí trên mạng xã hội của Đoàn các cấp.

BTCKT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.