Hậu Giang – Kiểm tra công tác Đoàn – Hội – Đội 06 tháng đầu năm 2016

Từ ngày 13/6 đến ngày 21/6/2016, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Đoàn kiểm tra công tác Đoàn – Hội – Đội 6 tháng đầu năm 2016. Dẫn Đoàn có đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư thường trực Tỉnh đoàn, cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành và đại diện các Ban Chuyên môn Tỉnh đoàn.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra 24 Chi đoàn ấp, khu vực thuộc 08 đơn vị Huyện, Thị, Thành đoàn; làm việc với Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành đoàn và đơn vị tương đương cùng các cơ sở đoàn trực thuộc với các nội dung như: kiểm tra việc quán triệt, xây dựng và triển khai Chương trình hành động của Đoàn Thanh niên các cấp thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; kết quả thực hiện công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2016; việc thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Hướng dẫn của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn. Công tác chỉ đạo cơ sở của Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn và đơn vị tương đương, chế độ sinh hoạt lệ Chi đoàn, hội họp của Ban Thường vụ Đoàn cấp cơ sở; sự lãnh đạo, điều hành của Thường trực, Ban Thường vụ chuyên trách của cơ quan Đoàn cấp huyện và tương đương; kết quả hoạt động của Ủy ban Hội, Hội đồng Đội các đơn vị; kết quả thực hiện các Chỉ tiêu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao từ đầu năm và việc triển khai thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh năm 2016,…

Thông qua đợt kiểm tra đã giúp cho Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đánh giá những khó khăn, hạn chế, yếu kém trong việc triển khai thực hiện công tác Đoàn – Hội – Đội tại các cơ sở Đoàn trực thuộc, để từ đó kịp thời chấn chỉnh, đề ra các giải pháp kịp thời khắc phục những khó khăn, hạn chế. Đồng thời, phát hiện những mô hình mới, cách làm hiệu quả tại các địa phương và biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu của thanh niên cho các đơn vị bạn học tập; qua đó, góp phần đưa công tác Đoàn – Hội – Đội tỉnh nhà ngày càng phát triển vững mạnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.