Hậu Giang: Kiểm tra chuyên đề công tác phát triển đoàn viên mới; công tác quản lý đoàn viên và hồ sơ đoàn vụ năm 2019

Ngày 21- 23/8/2019, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn Hậu Giang do đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn đã tổ chức đợt kiểm tra chuyên đề công tác phát triển đoàn viên mới; công tác quản lý đoàn viên và hồ sơ đoàn vụtại huyện đoàn Vị Thủy, Châu Thành và Châu Thành A theo Kế hoạch số 06-KH/UBKT ngày 05/8/2019.

   

Tại mỗi đơn vị được kiểm tra, Đoàn công tác tiến hành làm việc về các nội dung liên quan đến công tác đoàn viên gồm công tác phát triển đoàn viên; công tác quản lý đoàn viên; thực hiện Chương trình rèn luyện đoàn viên; công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; củng cố nâng cao chất lượng hoạt động cơ sở đoàn; công tác chỉ đạo thực hiện sinh hoạt chi đoàn, họp Ban Chấp hành chi đoàn, Đoàn cơ sở theo quy định của Điều lệ Đoàn; việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của tổ chức cơ sở đoàn và công tác đoàn vụ.

Qua đợt kiểm tra chuyên đề, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã có cơ sở để đánh giá được thực trạng công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác đoàn viên, công tác tổ chức cơ sở đoàn của Đoàn cấp huyện, cấp cơ sở cũng như tình hình sinh hoạt chi đoàn trong toàn tỉnh. Từ đó, kịp thời nắm bắt được những nhu cầu, nguyện vọng của cán bộ đoàn, đoàn viên. Qua kiểm tra, đánh giá Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn cũng đã nhìn nhận được những mặt hạn chếtrong trong công tác phát triển đoàn viên mới, công tác quản lý đoàn viên và hồ sơ đoàn vụ ở một số đơn vị để từ đó tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh đoàn những chủ trương, giải pháp hiệu quả trong thực hiện công tác đoàn viên và nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đoàn thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.