Hậu Giang: Kết quả thực hiện chủ trương đi công tác cơ sở (1+2) năm 2020

Căn cứ Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc hướng dẫn “Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn cấp trung ương và cấp tỉnh, giai đoạn 2018 – 2022”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Hướng dẫn số: 17-HD/TĐTN-TCKT ngày 02/8/2018 về việc Chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ chuyên trách cơ quan tỉnh đoàn Hậu Giang giai đoạn 2018 – 2022 áp dụng đối với tất cả cán bộ đoàn chuyên trách hiện đang công tác tại cơ quan Tỉnh đoàn.

Việc đi công tác cơ sở giúp cán bộ nắm bắt được tình hình thanh niên và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở; có đánh giá cơ bản về tình hình hoạt động của các cấp bộ Đoàn; hiểu hơn về tình hình cán bộ, năng lực công tác của huyện, thị, thành đoàn; quy trình tổ chức các hoạt động Đoàn tại cơ sở… Đây cũng là dịp để cán bộ có cơ hội được tìm hiểu và nắm bắt các mô hình hay, cách làm mới tại cơ sở và tăng cường đoàn kết, xây dựng mối quan hệ gần gũi với các cấp bộ Đoàn và cá nhân các cán bộ Đoàn tại địa phương.

Trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19 nên việc đi cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh cũng như việc tổ chức các hoạt động gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã có nhiều hoạt  động hướng về cơ sở nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại cơ sở, cụ thể như: hằng tháng, phân công cán bộ Đoàn chuyên trách dự sinh hoạt chi đoàn ấp, khu vực và dự họp báo Ban Chấp hành Đoàn xã, phường, thị trấn; Các ban chuyên môn tham mưu thực hiện kế hoạch đi kiểm tra chuyên đề theo lĩnh vực phụ trách;… Qua đó, 100% cán bộ Đoàn cấp tỉnh thuộc đối tượng thực hiện chủ trương 1+2 hoàn thành nội dung đi cơ sở từ 30 ngày trở lên.

Báo cáo kết quả đi cơ sở trong năm được xây dựng là một nội dung trong báo cáo kiểm điểm công tác năm của cán bộ, công chức. Việc thực hiện chế độ đi công tác cơ sở được xem là một trong những nội dung đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm đối với cán bộ đoàn cấp tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.