Hậu Giang: Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Ngày 30/9/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng – Chuyên đề năm 2021 với chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Quang cảnh Hội nghị trực tuyến học tập Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng

Tham dự hội nghị tại điểm cầu cấp tỉnh có đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; đồng chí Trương Minh Hoàng – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Bùi Hữu Lộc – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, các Ban Chuyên môn Tỉnh đoàn; cùng các điểm đầu cấp huyện và cơ sở.

Tại Hội nghị, các đại biểu tại các điểm cầu đã được xem Video clip do Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Hữu Phú – Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương giới thiệu nội dung Chuyên đề toàn khóa – Chuyên đề năm 2021: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc (Video clip do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hậu Giang xây dựng).

Nội dung Chuyên đề gồm 2 phần: Phần thứ nhất: tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Phần thứ hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Chuyên đề đã cung cấp những nội dung cơ bản, các giải pháp chủ yếu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021 và những năm tiếp theo nhằm phát huy ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đất vước phồn vinh, hạnh phúc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thông qua Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất trong tổ chức học tập quán triệt và tuyên truyền thực hiện Chuyên đề toàn khóa, để mỗi cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên thanh niên nhận thức sâu sắc nội dung tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; đồng thời hiểu rõ trách nhiệm, nghĩa vụ trong học tập, làm theo và nêu gương về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng và phát triển địa phương, đơn vị trong sạch, vững mạnh toàn diện, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Ngoài ra, thông qua việc học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa nhằm khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển đất nước mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định; thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, trọng tâm là thực hiện mục tiêu tổng quát đã được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trần Phường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.