Hậu Giang: Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng

Ngày 11/9/2020, tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự có đồng chí Phạm Thị Thùy Dung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Đào Văn Liêm – Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn; Ban Thường vụ chuyên trách các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; báo cáo viên của Đoàn và thành viên CLB Lý luận trẻ cấp tỉnh; Bí thư, Đoàn cơ sở trong toàn tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Phạm Thị Thùy Dung – Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn đề nghị các đại biểu tham dự hội nghị cần bám sát vào nội dung gợi ý thảo luận của tỉnh và Trung ương với từng văn kiện, mạnh dạn, thẳng thắn tham gia góp ý các nội dung được gợi ý, qua đó thể hiện vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ đối với Đại hội Đảng các cấp.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được đồng chí Đào Văn Liêm – Trưởng phòng Thông tin tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai một số nội dung trọng tâm, những điểm mới nổi bật trong dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng; hướng dẫn gợi ý đóng góp dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng. Qua đó, hội nghị cũng đã ghi nhận 12 lượt ý kiến phát biểu, đóng góp vào 57 nội dung trong văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng như: đóng góp vào những thành tựu và hạn chế của nhiệm kỳ 2015-2020; chủ đề, phương châm, mục tiêu tổng quát, giải pháp và các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2020-2025,… đặc biệt là có nhiều ý kiến phát biểu xoay quanh chế độ, cơ chế của cán bộ Đoàn, nhất là ở cơ sở.

Thông qua hội nghị nhằm phát huy trí tuệ tập thể, tinh thần dân chủ, tâm huyết, trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc tham gia thảo luận, góp ý dự thảo các văn kiện trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, giúp cấp ủy nắm được tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên để kịp thời bổ sung, phát triển chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp của Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 – 2025.

      

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.