Hậu Giang: Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốACc lần thứ XI và Đại hội Đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Sáng ngày 14-3, tại Hội trường Tỉnh ủy Hậu Giang. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Đến dự có đồng chí Phạm Thị Thùy Dung – Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn; cùng 220 đồng chí là Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; Ban Thường vụ chuyên trách các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư Đoàn cơ sở và Bí thư, Phó Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh về tham dự.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn đã triển khai, quán triệt các nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm: Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, và Văn kiện Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022.

Cũng tại Hội nghị, đồng chí đã đề nghị các đơn vị trực thuộc tích cực tổ chức tuyên truyền và triển khai sâu rộng Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp đến cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại địa phương, đơn vị; chủ động đẩy mạnh tuyên truyền trong sinh hoạt chi đoàn, trên các phương tiện truyền thông hiện đại và trang mạng xã hội facebook của Đoàn. Đồng thời, có hình thức kiểm tra, đánh giá kết quả việc tuyên truyền và triển khai học tập, quán triệt nghị quyết.

Thông qua Hội nghị nhằm giúp cho các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung của Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022. Từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của các cấp bộ Đoàn, cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong triển khai thực hiện Nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết đi vào cuộc sống. Đồng thời, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đoàn, thúc đẩy các phong trào thi đua của tuổi trẻ gắn với việc thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu Nghị quyết đã đề ra.

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.