Hậu Giang – Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn lần I năm 2016

Nhằm truyền tải kịp thời những thông tin cơ bản về các Chủ trương, Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chương trình, phong trào hành động cách mạng của Đoàn; những vấn đề sự kiện chính trị, kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, văn hóa… trong và ngoài nước; giúp đoàn viên, thanh niên nắm bắt và nhận thức đúng đắn.

Ngày 11/4/2016 tại hội trường Tỉnh đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lớp Hội nghị báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn lần I năm 2016. Tham dự có đồng chí Phạm Thị Thùy Dung – Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang.

Thông qua, hội nghị đã trang bị những kiến thức cơ bản nhằm từng bước nâng cao hiệu quả công tác giáo dục, trọng tâm là các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết của Đảng, của Đoàn, pháp luật của Nhà nước; tổ chức học tập 6 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên, thanh niên; tạo sự chuyển biến về chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, nhất là ở cơ sở. Đây là điều kiện để đội ngũ làm công tác báo cáo viên, tuyên truyền viên của Đoàn trong tỉnh có dịp giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn ngày càng vững mạnh và chất lượng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.