Hậu Giang: Hỗ trợ 02 đề tài nghiên cứu, ý tưởng sáng tạo ứng dụng thực tiễn

Những năm qua, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, hỗ trợ cho các đề tài nghiên cứu để thanh niên vươn lên làm giàu chính đáng” đã trở thành phong trào tiêu biểu của thanh niên nông thôn Hậu Giang, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đông đảo thanh niên và góp phần thực hiện có hiệu quả mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại đại phương.

Để thực sự trở thành tổ chức của thanh niên, đồng hành với thanh niên trên con đường lập thân, lập nghiệp, tổ chức Đoàn các cấp trong tỉnh đã chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan nắm tình hình thanh niên, đặc biệt là thanh niên chí thú làm ăn, cần vốn để khởi nghiệp và phát triển kinh tế, thanh niên mới ra trường có nhu cầu việc làm và xuất khẩu lao động… để hỗ trợ thiết thực về vốn, kỹ thuật sản xuất…

Từ đầu năm đến nay, các cấp Đoàn đã tổ chức 30 lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, gắn với triển khai các chương trình, dự án hỗ trợ cây, con giống trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi… cho hơn 2.500 đoàn viên thanh niên.

Ngoài ra, để tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên vào tổ chức. Từ nguồn vốn của đề án 120 Trung ương Đoàn phân bổ cho Hậu Giang là 308 triệu đồng và nguồn vốn khởi nghiệp của thanh niên 500 triệu. Từ đó, nhiều thanh niên đã được hỗ trợ vốn phát triển kinh tế hiệu quả, thoát nghèo.

Đặc biệt, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã duy trì vay vốn xoay vòng từ đề án 120 Trung ương. Cụ thể mô hình: nuôi heo rừng của đoàn viên Nguyễn Thị Oanh ở ấp Đông Bình, xã Đông Phước, huyện Châu Thành với số vốn đầu tiên là 170 triệu đã giúp cho ý tưởng nuôi heo rừng ngày một phát triển và vươn xa, hiện nay đã mở rộng thị trường ra hơn 6 tỉnh, thành trong cả nước.


Mô hình nuôi heo rừng của đoàn viên Nguyễn Thị Oanh 

mô hình: rượu cam của đoàn viên Lê Phước Thành ở ấp Ba Ngàn, xã Đại Thành, thị xã Ngã Bảy với số vốn đầu tiên là 100 triệu đã giúp cho ý tưởng rượu cam ngày một phát triển và vươn xa, hiện nay đã mở rộng thị trường ra hơn 4 tỉnh, thành trong cả nước và ngoài ra ý tưởng này cũng đã loạt vào vòng 2 của Cuộc thi Ý Tưởng Khởi Nghiệp Sáng Tạo Thanh Niên Nông Thôn lần thứ I Năm 2018 do Trung ương đoàn phát động.


Mô hình rượu cam của đoàn viên Lê Phước Thành

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.