Hậu Giang – Giám sát hoạt động nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2019

        Thực hiện Kế hoạch kế hoạch số: 65-KH/TĐTN-TNNTCN&ĐT ngày 01/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc Giám sát hoạt động nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội năm 2019.
Từ ngày 16 đến ngày 25/4/2019 Đoàn Giám sát do đồng chí Nguyễn Văn Hoàng – Ủy viên Ban Thường vụ, Trường Ban Thanh niên nông thôn, công nhân và đô thị làm trưởng đoàn đã tổ chức giám sát hoạt động nhận ủy thác vốn vay Ngân hàng Chính sách xã hội tại 8 đơn vị huyện, thị xã, thành phố.
Tại mỗi đơn vị được giám sát, Đoàn công tác đã tiến hành làm việc về các nội dung như: Việc chỉ đạo, tổ chức triển khai và quản lý hoạt động nhận ủy thác tại địa bàn, công tác phối hợp NHCSXH cùng cấp để lấy thông tin, số liệu về tình hình hoạt động nhận ủy thác từ tỉnh đến cơ sở; việc lưu giữ sổ sách, tài liệu của tỉnh, của NHCSXH có liên quan đến hoạt động nhận ủy thác và các chính sách tín dụng mà NHCSXH đang triển khai; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác theo nội dung văn bản liên tịch đã ký; Việc triển khai và thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh, của NHCSXH có liên quan đến hoạt động nhận ủy thác; hoạt động phối hợp xử lý các trường hợp nợ chây lỳ, nợ quá hạn và hướng dẫn hộ vay lập hồ sơ đề nghị xử lý nợ bị rủi ro do nguyên nhân khách quan; việc phân bổ, sử dụng phí ủy thác; sổ sách theo dõi ghi chép sử dụng phí ủy thác; Việc tham gia giao ban, sơ kết, tổng kết theo định kỳ; việc phối hợp với NHCSXH cùng cấp trong công tác tập huấn, phổ biến chủ trương, chính sách tín dụng ưu đãi tại địa phương; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ theo dõi trực tiếp đối với hoạt động nhận ủy thác….
Qua đợt giám sát chuyên đề, nhìn chung các đơn vị đều thực hiện tốt việc phân công cán bộ phụ trách vốn vay, tích cực phối hợp với NHCSXH xử lý nợ khó đòi, nợ kỳ kèo; kiểm tra định kỳ và đột xuất các xã, Tổ TK&VV, các hộ vay theo đúng các văn bản thỏa thuận; Tích cực phối hợp với NHCSXH tuyên truyền vận động hộ vay gửi tiết kiệm, thực hiện các chính sách mới, trả nợ, trả lãi đúng thời gian, thu hồi nợ quá hạn, nợ kỳ kèo; Thực hiện đúng theo hướng dẫn Ngân hàng, cho hộ vay ký vào bảng kê 13, kiểm tra trước giờ giao dịch diễn ra và lưu giữ đầy đủ các văn bản, họp đồng,…theo quy định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *