Hậu Giang: Công bố giải thưởng Hội thi Báo cáo viên giỏi của Đoàn năm 2021

Thực hiện Kế hoạch số 496-KH/TĐTN-BTG ngày 17/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi của Đoàn tỉnh Hậu Giang năm 2021. Sau hơn 01 tháng phát động Hội thi, Ban Tổ chức Hội thi đã nhận 13 sản phẩm dự thi được gửi về từ các Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc.

Theo đó, các báo cáo viên các đơn vị đã xây dựng video clip với độ dài từ 15 – 20 phút liên quan đến các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh bàn về thanh niên và công tác thanh niên; Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tình hình kinh tế – chính trị – xã hội của đất nước, địa phương; các vấn đề về tư tưởng, dư luận xã hội được thanh niên quan tâm,… đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Kết quả: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi đã tiến hành chấm điểm, xét chọn và trao 08 giải tập thể và 01 giải cá nhân, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 03 giải khuyến khích và 01 giải báo cáo viên xuất sắc. Đơn vị Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Ngã Bảy xuất sắc giành giải nhất tại Hội thi, đồng chí Nguyễn Quốc Nhân – Bí thư Đoàn phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy giành giải báo cáo viên xuất sắc của Hội thi.

Thông tin chi tiết cơ cấu giải thưởng:

  1. Giải nhất: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Ngã Bảy.
  2. Giải nhì: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Vị Thanh; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành A.
  3. Giải ba: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phụng Hiệp; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Châu Thành; Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Hậu Giang.
  4. Khuyến khích: Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Long Mỹ; Đoàn khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang; Đoàn trường CĐCĐ Hậu Giang.
  5. Giải báo cáo viên xuất sắc: Đồng chí Nguyễn Quốc Nhân – Bí thư Đoàn phường Ngã Bảy, thành phố Ngã Bảy.

Một số hình ảnh từ video clip dự thi của các đơn vị

TP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.