Hậu Giang: 13/14 đơn vị tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện

Thực hiện Kế hoạch số 149- KH/TĐTN-TCKT ngày 22/9/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về Tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022. Nhằm tạo sự thống nhất và đồng bộ trong quá trình tổ chức Đại hội Đoàn các cấp, tổng kết đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ qua, xây dựng phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ mới.

Trong thời gian qua, Đại hội Đoàn các cấp được tổ chức với tinh thần dân chủ, đổi mới, sáng tạo, phát huy trí tuệ và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong xây dựng văn kiện Đại hội; bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đảm bảo các tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, có uy tín, tinh thần đoàn kết, có số lượng, cơ cấu, độ tuổi hợp lý,…

Hiện nay, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo hoàn thành 100% việc tổ chức Đại hội cấp cơ sở, đã có 10/76 đồng chí Bí thư Xã đoàn thay đổi so với nhiệm kỳ cũ; có 13/14 đơn vị tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện và đơn vị còn lại sẽ tổ chức Đại hội trước ngày 26/7 đúng theo tinh thần kế hoạch đề ra.

Để chuẩn bị tốt cho Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022. Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thành lập Ban Tổ chức với 09 thành viên; cùng 04 tiểu ban với 36 thành viên phục vụ cho Đại hội Đoàn cấp tỉnh gồm: tiểu ban nhân sự; tiểu ban nội dung; tiểu ban tuyên truyền và hoạt động; tiểu ban hậu cần an ninh. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức các hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ để lấy ý kiến đóng góp cho văn kiện và đề án nhân sự.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đoàn cấp tỉnh và tiếp tục chuẩn bị hoàn thiện văn kiện, công tác nhân sự và cơ sở vật chất để tổ chức thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ X, nhiệm kỳ 2017-2022. Dự kiến Đại hội Đoàn cấp tỉnh sẽ diễn ra trong tháng 9/2017.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH ĐẠI HỘI ĐOÀN CẤP HUYỆN
   

   

   

   

   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.