GIAO BAN TRỰC TUYẾN CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH THIẾU NHI NĂM 2014

Để kịp thời nắm bắt công tác triển khai thực hiện Nghị quyết công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2014, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho khởi động Năm Thanh niên tình nguyện 2014. Vào lúc 14h00’, ngày 21/02/2014. Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2014.
Dự và chủ trì Hội nghị. Cấp Trung ương có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn; các đồng chí trong Ban Bí thư, Ban Thường vụ, các ban chuyên môn Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Cấp tỉnh có đồng chí Trương Quốc Năm – Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Hậu Giang; các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ, các ban chuyên môn Tỉnh đoàn, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Huyện, Thị, Thành đoàn và đơn vị tương đương.
Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cả nước 2 tháng đầu năm và trọng tâm công tác 6 tháng đầu năm 2014; Triển khai Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014; Kế hoạch thực hiện Năm thanh niên tình nguyện 2014 và Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp tỉnh năm 2014.
Được nghe báo cáo kết quả hoạt động nổi bật, những mô hình mới trong triển khai thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi trong 2 tháng đầu năm 2014 của một số Tỉnh, Thành đoàn; những ý kiến đề xuất đối với công tác lãnh, chỉ đạo của Trung ương Đoàn; ý kiến phát biểu của các đồng chí Trưởng các Ban chuyên môn, các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Đặc biệt là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Đắc Vinh – Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn lưu ý các đơn vị triển khai các hoạt động Năm Thanh niên tình nguyện phải quan tâm chất lượng, hiệu quả thiết thực, để lại ấn tượng tốt đẹp trong thanh niên và xã hội; tổ chức nhiều công trình, phần việc thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; về tổ chức cần quan tâm chất lượng, nội dung sinh hoạt chi đoàn, triển khai 6 bài học lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên phải đánh giá chất lượng học tập của đoàn viên, thanh niên,…
Đại biểu tham dự Hội nghị giao ban trực tuyến công tác Đoàn và PT TTN năm 2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.