Giám sát việc xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019

Ngày 13 – 21/5/2019, Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn Hậu Giang do đồng chí Nguyễn Minh Thương – Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn làm Trưởng đoàn đã tổ chức đợt giám sát chuyên đề việc xây dựng, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019 theo Kế hoạch số 05-KH/UBKT ngày 18/4/2019 tại 14 đơn  vị huyện, thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc.
Tại mỗi đơn vị được giám sát, Đoàn công tác tiến hành làm việc về các nội dung liên quan đến việc cụ thể hóa các chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2017 – 2022; việc xây dựng và ban hành Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019; việc cụ thể hóa các chỉ tiêu trong Chương trình công tác tại địa phương, đơn vị.
Qua giám sát kịp thời định hướng các giải pháp phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; đồng thời chấn chỉnh kịp thời những đơn vị xây dựng chương trình chưa cụ thể, phù hợp.

Hình ảnh:

        

       

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.