Giám sát triển khai thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn

Vào ngày 13/9 và 21/9/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn thành lập Đoàn giám sát thực hiện quy chế cán bộ Đoàn đã tiến hành giám sát công tác thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn theo quyết định số 289-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Ban Tổ chức Huyện ủy Vị Thủy và Ban Tổ chức Thị ủy Ngã Bảy. Cùng đi có các đồng chí lãnh đạo đại diện Ban Dân Vận Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Nội vụ, đại diện các Ban chuyên môn Tỉnh đoàn.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đã nghe báo cáo về việc thực hiện quy chế cán bộ Đoàn tại địa phương, đơn vị. Theo đó, công tác cán bộ Đoàn có nhiều chuyển biến tích cực. Đội ngũ cán bộ Đoàn được trẻ hóa, cán bộ Đoàn đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế cán bộ Đoàn, đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ công tác Đoàn trong tình hình mới. Nhiều cơ sở Đoàn đã làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức chính trị – xã hội trong xây dựng Đoàn và tổ chức các hoạt động cho đoàn viên, thanh niên; quan tâm đầu tư đến công tác tuyển chọn, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ Đoàn, đặc biệt là chế độ chính sách. Tuy nhiên, chất lượng hoạt động của một số cơ sở Đoàn vẫn còn hạn chế như: Việc tập hợp và thu hút đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động do Đoàn tổ chức còn hạn chế; có những cơ sở Đoàn chưa làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy cơ sở trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn kế cận, một số cán bộ Đoàn chưa qua đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị nên khó khăn trong việc luân chuyển, điều động khi hết tuổi làm công tác Đoàn.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã thẳng thắn trao đổi những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Quy chế cán bộ Đoàn, về quy định Bí thư Đoàn cấp xã “không quá 30 tuổi khi tham gia chức vụ công tác”; đồng thời cũng đưa ra một số giải pháp, đề xuất, kiến nghị sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy chế để phù hợp với tình hình thực tế tại cơ sở.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Trưởng Đoàn giám sát đánh giá cao công tác quan tâm, thực hiện quy chế cán bộ Đoàn của các đơn vị. Đồng thời, mong muốn trong thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy tiếp tục quan tâm hơn nữa và có phương án, lộ trình cụ thể để bố trí cho đội ngũ cán bộ Đoàn quá tuổi được trưởng thành; có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn tương ứng với nhiệm vụ được quy hoạch và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được phân công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.