Ghi nhận 19 lượt ý kiến góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Chiều ngày 29-10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý của Nhân dân đóng góp các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh, phát biểu làm rõ một số nội dung đại biểu góp ý.

Bà Lê Thị Thanh Lam, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; ông Kiều Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh và chị Phạm Thị Thùy Dung, Bí thư Tỉnh đoàn, đồng chủ tọa hội nghị.

Tại hội nghị, chủ tọa đã ghi nhận 19 lượt ý kiến góp ý tâm huyết, thiết thực của các đại biểu là cán bộ công đoàn chuyên trách, công đoàn cơ sở doanh nghiệp và cán bộ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các ý kiến góp ý đều nhất trí với đánh giá về những thành tựu, hạn chế, khuyết điểm nổi bật và nhận định tổng quát về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XII…

Về tầm nhìn và định hướng phát triển, một số ý kiến đề nghị bổ sung dự báo khó khăn, thách thức về diễn biến mới của tình hình dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19, những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tình hình Biển Đông, chiến tranh thương mại Mỹ – Trung… tác động trực tiếp đến nước ta trong những năm tới.

Đại biểu góp ý tại hội nghị.

Một số ý kiến còn đề nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển ngành, lĩnh vực cho phù hợp yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; chú trọng phát triển liên kết vùng trong quá trình hoạch định và thực hiện chính sách phát triển kinh tế – xã hội.

Về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, đa số ý kiến nhất trí với nội dung trong dự thảo. Một số ý kiến đề nghị Đảng ta cần thực hiện thường xuyên, liên tục và kiên quyết hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng lãng phí; đẩy lùi sự suy thoái về tưởng, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ Đảng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.