đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hậu Giang

Ngày 24/5, đoàn khảo sát Trung ương Đoàn do đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hậu Giang về việc nắm tình hình và những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo, triển khai, thực hiện Nghị quyết 25 và Kết luận 80 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X.

Tham gia tiếp Đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Văn Nhân – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Tại buổi làm việc, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh đoàn đã báo cáo với Đoàn khảo sát về kết quả đạt được trong công tác tham mưu, chỉ đạo, triển khai, thực hiện Nghị quyết 25 và Kết luận 80 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”.

Các đồng chí tại cơ sở cũng như Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phản ánh thực chất các vấn đề khó khăn, vướng mắc của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh Hậu Giang như: sự quan tâm của lãnh đạo doanh nghiệp trong hoạt động đoàn tại các doanh nghiệp ngoài nhà nước, các quy chế liên quan đến bộ máy của các tổ chức Đoàn cơ sở, công tác đoàn kết tập hợp thanh niên nông thôn… Các đại biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung như: xây dựng các khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ vay vốn làm kinh tế, chế độ chính sách đối với Cán bộ Đoàn cơ sở, tạo đầu ra cho cán bộ Đoàn…

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương – Bí thư Trung ương Đoàn ghi nhận kết quả đạt được trong công tác tham mưu thực hiện Nghị quyết 25 của Tỉnh Đoàn Hậu Giang, đồng thời  ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Hậu Giang với Ban Bí thư Trung ương Đoàn, nhằm đề ra các giải pháp phù hợp, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của tỉnh trong thời gian tới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.