Đội trí thức trẻ chuyển giao khoa học kỹ thuật mới cho đoàn viên, thanh niên

Vào ngày 20/8 và 21/8 đội tri thức trẻ của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hoàng UVBTV Trưởng ban Thanh niên Nông thôn – Công nhân và Đô thị, thành viên của đội chuyển giao khoa học kỹ thuật của tỉnh đã tập huấn cho 200 đoàn viên, thanh niên của 02 lớp tại huyện Châu Thành A và huyện Châu Thành.

Tại 02 lớp tập huấn các học viên đã được trang bị những kiến thức cơ bản về trồng và chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho cây bưởi 5 roi, bưởi da xanh, mít thái và chanh không hạt; giới thiệu một số mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật đạt hiệu quả kinh tế cao trong tỉnh, lớp tập huấn theo nhu cầu, nguyện vọng và phù hợp với thổ nhưởng tại địa phương. Sau lớp tập huấn các học viên cũng tham quan thực tế tại mô hình có hiệu quả tại 02 huyện là huyện Châu Thành A và huyện Châu Thành.

      

Qua lớp tập huấn giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật mới để áp dụng vào sản xuất nông nghiệp đạt kết quả cao, góp phần phát triển kinh tế gia đình và địa phương. Từ đó, thúc đẩy các mô hình kinh tế thanh niên phát triển, góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới của của tỉnh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.