Đoàn Trường Đại Học Võ Trường Toản tổ chức hội nghị triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 15 tháng 5 năm 2019. Đoàn Trường Đại học Võ Trường Toản tổ chức hội nghị triển khai 02 chuyên đề học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn viên, thanh niên, sinh viên  năm 2019.
Tham dự là cán bộ đoàn, đoàn viên của trường. Kết quả: hội nghị đã triển khai cho 300 đồng chí tham gia.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *