Đoàn Thanh niên với Chương trình vay vốn Quỹ quốc gia

Hiện nay, Tỉnh đoàn quản lý gần 350 triệu đồng từ chương trình vay vốn Quỹ quốc gia (nguồn vốn 120) do Trung ương Đoàn ủy quyền để triển khai 02 dự án tạo việc làm cho thanh niên. Nhờ làm tốt công tác quản lý, các dự án đều sử dụng vốn đúng mục đích, tích cực hỗ trợ cho thanh niên trên con đường lập nghiệp.

Để đảm bảo điều kiện thuận lợi cho thanh niên được tiếp cận với nguồn vốn vay, Tỉnh đoàn đã tích cực chỉ đạo các Huyện, Thị, Thành đoàn về định hướng cho vay, mục tiêu sử dụng vốn vay, tổ chức thẩm định các dự án đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi cho các đối tượng vay vốn. Giám sát tình hình thực hiện vốn vay của các Huyện, Thị, Thành đoàn. Phối hợp các ngành tổ chức kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chương trình ở các địa phương.
Tiếp nhận hồ sơ vay vốn và duyệt vay vốn đối với những dự án có mức vay đến 100 triệu đồng. Tiếp nhận hồ sơ xin vay vốn, phối hợp Ngân hàng CSXH tỉnh tiến hành thẩm định, hoàn thiện hồ sơ đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn phê duyệt các dự án có mức vay từ trên 100 triệu đồng. Điều chuyển vốn vay từ địa phương thực hiện kém hiệu quả đến những địa phương sử dụng và phát huy tốt nguồn vốn vay.
Ưu tiên vốn vay cho các cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại trẻ, tạo nghề mới, thu hút nhiều lao động tạo việc làm mới cho thanh niên, hạn chế xét vay các dự án nhỏ, lẻ. Sau khi rà soát nhu cầu vay vốn trong đoàn viên, thanh niên Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành đoàn chủ động hướng dẫn lập các dự án vay vốn. Căn cứ vào nhu cầu vay vốn và mức hiệu quả của các dự án vay vốn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ có sự lưu chuyển vốn thích hợp. Đồng thời có cơ sở đề xuất, kiến nghị Trung ương Đoàn bổ sung vốn trong những năm tiếp theo.
Thông qua nguồn vốn này, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh của đoàn viên thanh niên có cơ hội mở rộng quy mô, tạo thêm việc làm và tăng thêm thu nhập cho nhiều lao động trẻ. Điển hình như cơ sở sản xuất baba, rắn, ếnh của Bí thư chi đoàn Nguyễn Văn Khoa ấp Hòa Phụng C, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp. Sau hơn một năm tiếp cận nguồn vốn vay Quỹ Quốc giai giải quyết việc làm (kênh 120) anh đã đầu tư vào mãnh đất trống của mình để nuôi baba, với diện tích 300manh đầu tư nuôi 1.300 con baba mỗi năm trừ chi phí thu nhập khoảng 150 triệu đồng (mô hình làm kinh tế của anh Khoa mới được Trung ương Đoàn giới thiệu trong cuốn sách “Các mô hình câu lạc bộ, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên sản xuất kinh doanh tiêu biểu toàn quốc”); Cửa hàng kinh doanh nước giải khát bia – nước ngọt của đoàn viên Trần Thanh Hải xã Tân Hòa, huyện Châu Thành A anh cho biết lúc đầu kinh doanh nho lẽ nhưng sau khi được vay vốn từ chương trình quỹ quốc gia giải quyết việc làm (120) của Trung ương Đoàn, hiện nay anh đã mở rộng quy mô lớn hơn. Tính đến nay, thông qua các dự án đang được triển khai đã tạo việc làm thường xuyên cho gần 100 lao động.


Cửa hàng kinh doanh gas, nước ngọt, bia của thanh niên Nguyễn Thanh Hải xã Hòa An huyện Châu Thành A
Thành công nhờ vốn vay ưu đãi đã mở ra nhiều con đường lập nghiệp cho thanh niên, song cũng có không ít thanh niên có nguyện vọng khởi nghiệp nhưng khó khăn khi tiếp cận với các nguồn vốn ưu đãi. Đối với chương trình vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm qua kênh Trung ương Đoàn (vốn 120), các cơ sở sản xuất, kinh doanh do đoàn viên, hội viên, thanh niên làm chủ, hộ gia đình trẻ kinh doanh cá thể được vay tối đa không quá 100 triệu đồng/dự án và không quá 20 triệu đồng/1 lao động được tạo việc làm mới, nhưng điều kiện vay là phải có tài sản cầm cố, thế chấp, nên nhiều thanh niên không thể tiếp cận với các nguồn vốn này.
Thời gian tới, các cấp bộ đoàn tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho những đoàn viên đủ điều kiện được tiếp cận nguồn vốn 120 và những nguồn vốn vay ưu đãi khác. Tăng cường công tác quản lý giám sát việc thực hiện triển khai vốn vay, đồng thời đôn đốc các dự án đến hạn thu hồi, kiểm tra các dự án 120 của Đoàn thanh niên trên phạm vi toàn tỉnh. Đảm bảo sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, đối tượng, qua đó góp phần tạo việc làm, ổn định cuộc sống cho đoàn viên thanh niên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *