Đoàn Thanh niên Công an tỉnh – Hội nghị bầu bổ sung Ban chấp hành và Phó Bí thư

Thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Đề án nhân sự số 01 ngày 11/6/2012 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh được Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh phê duyệt và Công văn số 295 ngày 26/11/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thống nhất giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành và Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Ngày 05/12/2017, được sự cho phép của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hậu Giang. Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị bầu bổ sung Ban Chấp hành và Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, nhiệm kỳ 2012 – 2017.

Thừa ủy quyền của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an tỉnh đồng chí Trung tá Lê Bá Răng – Phó Trưởng phòng PX16 Công an tỉnh đến dự và chỉ đạo hội nghị.

Ban Chấp hành bầu bổ sung 06 đồng chí gồm: Lê Nguyễn – Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng PV11, Nguyễn Trung Hiếu – Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng PX13, Tăng Hoàng Nghĩa – Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng PA61, Huỳnh Văn Khơi – Bí thư Đoàn cơ sở Phòng PC65, Huỳnh Đề Nin – Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng PC66 và Phan Văn Viễn – Bí thư Chi đoàn cơ sở Phòng PA69. Đồng chí Võ Thị Chúc Ly – Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vinh dự được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh.

Hội nghi đã phát huy trí tuệ, dân chủ lựa chọn nhân sự bầu vào Ban Chấp hành là các đồng chí đủ tiêu chuẩn có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực và uy tín. Tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh phát huy những thành tích đã đạt được, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.