Đoàn thanh niên công an tỉnh- Sinh hoạt chính trị “45 năm thực hiện Di chúc Hồ Chí Minh”

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Một danh nhân văn hóa thế giới, vị lãnh tụ vĩ đại thiên tài của cách mạng Việt Nam, người cha thân yêu của lực lượng vũ trang nhân dân, tư tưởng và đạo đức Hồ Chí Minh là kết tinh những truyền thống tốt đẹp của dân tộc và tinh hoa văn hóa nhân loại, là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và nhân dân ta. Trong 45 năm qua, Di chúc thiêng liêng và con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta đã lựa chọn luôn được tuổi trẻ lực lượng CAND lấy đó làm kim chỉ nam cho mọi hành động.
Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng là nguồn cổ vũ, động viên cho tuổi trẻ lực lượng CAND phát huy tinh thần yêu nước, đoàn kết xây hoài bão lớn, vượt qua thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
Với ý nghĩa đó, thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 45 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, được sự cho phép của Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh và Tỉnh đoàn Hậu Giang.
Ngày 02/10/2014, tại Hội trường Công an thành phố Vị Thanh. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ buổi sinh hoạt chính trị “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”. Đây cũng  là một dịp để cán bộ, đoàn viên, hội viên Công an tỉnh tiếp tục ôn lại lời căn dặn tâm huyết cuối cùng của Lãnh tụ kính yêu trước lúc đi xa.
Buổi sinh hoạt chính trị đã thu hút trên 120 cán bộ, đoàn viên, hội viên chủ chốt của các cơ sở Đoàn, cơ sở Hội Công an tỉnh. Qua đó giúp cho cán bộ, đoàn viên, hội viên hiểu thêm về giá trị tư tưởng, chính trị, văn hóa trường tồn của Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, khơi dậy tinh thần tích cực học tập Di chúc và làm theo tấm gương đạo đức của Người, học tập, thực hiện 6 điều bác Hồ dậy CAND trong lực lượng cán bộ, đoàn viên, hội viên Công an tỉnh. Tại buổi sinh hoạt chính trị cán bộ, đoàn viên, hội viên được xem phim tài liệu “45 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh” do hãng phim tài liệu khoa học Trung ương phát hành.

Quang cảnh buổi sinh hoạt

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.